Nopludināts dokuments: ES izstumj klimata pārmaiņas no savām galvenajām prioritātēm

Klimata pārmaiņu
Coutesy no WeDontHaveTime.org
Sarakstījis Jirgens T Šteinmets

Drošība, karš, migrācija, šķiet, nopludina klimata pārmaiņas malā nopludinātajā dokumentā, kurā izklāstīti ES plāni nākamajiem 5 gadiem.

Mums nav laika ir ieguvusi nopludinātu Eiropadomes stratēģiskās darba kārtības projektu 2024.-2029.gadam. Pēc pieņemšanas šis augsta līmeņa dokuments noteiks ES svarīgākās politiskās prioritātes pēc 2024. gada vēlēšanām.

Imngmar Rentzhog, izpilddirektors un dibinātājs wedonthavetime.org teica eTurboNews: Šis stāsts attiecas uz ikvienu ne tikai Eiropā, bet arī visā pasaulē. Es ceru, ka jums tas šķitīs tikpat interesanti un satraucoši kā man.

Ir redzams, ka Eiropa ar savu vadošo lomu globālajā klimata programmā Eiropas Zaļais darījums. Tagad tas varētu krasi mainīties.

Nopludinātais gaidāmās piecu gadu darba kārtības projekts atklāj, ka Eiropas Savienība klimatu neuzskata par galveno problēmu. Virsraksts par klimatneitrālu Eiropu ir noņemts, un vārds klimats ir tik tikko pieminēts visā dokumentā. Tas liek domāt, ka klimatam Eiropas Savienības darba kārtībā netiek pievērsta vajadzīgā uzmanība.

laikā preses instruktāža 2. aprīļa stratēģiskajā darba kārtībā Eiropadomes priekšsēdētājs Šarls Mišels sacīja:

“Pašlaik esam kopīgi noteikuši skaidru prioritāšu kopumu, kas saplūst, lai sasniegtu spēcīgu kopīgu mērķi – stipru, pārtikušu un demokrātisku savienību.

Viņš nesniedza sīkāku informāciju par jaunās darba kārtības prioritātēm, taču nopludinātais dokuments nežēlīgi skaidri parāda, kas ir šīs jaunās prioritātes un kas ir izslēgtas.

Nopludinātajā dokumentā ir norādīts:

I. SPĒCĪGA UN DROŠA EIROPA

Saskaņota un ietekmīga ārējā darbība

 • Apliecināt Eiropas suverenitāti un globālā spēlētāja vietu jaunajā stratēģiskajā/ģeopolitiskajā/daudzpolārajā kontekstā.
 • Sadarboties ar starptautiskajiem partneriem, lai atbalstītu iekļaujošu un godīgu uz noteikumiem balstītu daudzpusēju kārtību.
 • Izmantojiet ES politiku (iekšējo un ārējo), lai vajadzības gadījumā aizstāvētu mūsu intereses un vērtības.
 • Veicināt mieru, stabilitāti un labklājību mūsu apkaimēs
 • Īstenot līdzsvarotu tirdzniecības politiku, vienlaikus samazinot mūsu ārējo atkarību.

Stratēģiskā rīcība drošības un aizsardzības jomā

 • Mobilizēt visus nepieciešamos instrumentus, lai nodrošinātu mūsu aizsardzības gatavību, rīcībspēju un drošību.
 • Būtiski palielināt Eiropas aizsardzības izdevumus, investīcijas un sadarbību, tostarp ar NATO.
 • Uzlabot nosacījumus Eiropas aizsardzības nozares paplašināšanai un uzlabot piekļuvi publiskajam un privātajam finansējumam, tostarp ar EIB starpniecību
 • Stiprināt mūsu gatavību un spējas reaģēt uz krīzēm.
 • Cīņa pret kiberdraudiem un hibrīddraudiem un pret ārvalstu manipulācijām un iejaukšanos.
 • Cīnīties pret radikalizāciju, terorismu un vardarbīgu ekstrēmismu, lai nodrošinātu mūsu iekšējo drošību.

Visaptveroša pieeja migrācijai

 • Efektīvi aizsargāt mūsu ārējās robežas un cīnīties pret nelegālo migrāciju un tās instrumentalizāciju.
 • Sadarboties ar izcelsmes un tranzīta valstīm migrācijas jautājumos, tostarp par atgriešanos un likumīgiem ceļiem.
 • Cīnīties ar kontrabandistu tīkliem un organizēto noziedzību
 • Nodrošināt netraucētu Šengenas zonas darbību

Labi sagatavota paplašināšanās

 • Stimulēt paplašināšanās procesu.
 • Veikt nepieciešamās iekšējās reformas ES politikā, finansēšanā un rīcībspējā.
 • Atbalstīt kandidātvalstis, lai tās atbilstu pievienošanās kritērijiem, izmantojot izveidotos un jaunus instrumentus
 • Veicināt reģionālo integrāciju un vēsturiskās spriedzes atrisināšanu
 • Izmantot iespējas kandidātvalstu pakāpeniskai integrācijai, pamatojoties uz esošajiem juridiskajiem instrumentiem un izpētot jaunus

II. PĀKLĀTĪGA UN KONKURENCĒJSPĒCĪGA EIROPA

 • Pabeigt mūsu vienoto tirgu visās tā dimensijās, atceļot šķēršļus, tostarp tos, kas saistīti ar pakalpojumiem.
 • Veicināt finanšu integrāciju visās tās dimensijās, jo īpaši kapitāla tirgu savienību un banku savienību, lai palielinātu nozares un uzņēmumu piekļuvi finansējumam.
 • Atbalstīt valsts un privātās investīcijas infrastruktūrā, tostarp savienojamībā.
 • Dažādojiet un nodrošiniet mūsu stratēģiskās piegādes ķēdes.
 • Veicināt inovāciju un pētniecību, tostarp aizsardzības jomā, un atbalstīt Eiropu ceļā uz klimata neitralitāti.
 • Palielināt ekonomisko un sociālo kohēziju, izmantojot augšupejošu konverģenci.

Veiksmīga dvīņu pāreja

 • Palieliniet enerģētisko neatkarību, paātrinot enerģētikas pāreju un veidojot enerģētikas savienību.
 • Samaziniet stratēģisko atkarību un palieliniet noturību, attīstot aprites un resursu ziņā efektīvāku ekonomiku.
 • Atbalstīt digitālo un tīro tehnoloģiju rūpniecisko attīstību
 • Veicināt investīcijas un izmantot tādas digitālās tehnoloģijas, kas maina spēles, piemēram, AI, izmantojot neizmantoto datu potenciālu
 • Nodrošiniet mūsu nodrošinātību ar pārtiku, izmantojot dinamisku lauksaimniecības nozari
 • Sagatavojieties jaunajai realitātei, ko rada klimata pārmaiņas.

Inovācijām un uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veicināšana

 • Inovācijām un uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veicināšana
 • Aizsargājiet godīgu konkurenci un cīnieties pret negodīgu praksi
 • Nodrošināt līdzvērtīgus konkurences apstākļus gan iekšēji, gan globāli
 • Samaziniet administratīvo slogu visos līmeņos, pēc iespējas labāk izmantojot digitālās pārvaldes iespējas
 • Radīt apstākļus, lai Eiropā piesaistītu talantus, kā arī valsts un privātos ieguldījumus

Nevienu neatstājot

 • Palielināt līdzdalību darba tirgū
 • Ieguldiet cilvēku prasmēs un izglītībā visas dzīves garumā, lai nodrošinātu iespējas visiem.
 • Nodrošināt, ka visi iedzīvotāji un uzņēmumi var izmantot iespējas, ko piedāvā dvīņu pāreja.
 • Samazināt atšķirības visos līmeņos, izmantojot atbilstošu sociālo aizsardzību.

Brīva un demokrātiska Eiropa

Tiesiskuma ievērošana

 • Veicināt un aizsargāt tiesiskumu kā ES integrācijas stūrakmeni
 • Ievērot pilnvaru līdzsvaru starp iestādēm
 • Aizsargājiet individuālās brīvības un pamattiesības bezsaistē un tiešsaistē.
 • Cīņa pret destabilizācijas mēģinājumiem, tostarp izmantojot dezinformāciju.

Dzīvosim saskaņā ar mūsu vērtībām

 • Parādīt vadību globālu izaicinājumu risināšanā, tostarp pārvaldībā.
 • Atbalstīt centienus nodrošināt mieru un stabilitāti pasaulē
 • Veicināt demokrātiju un vispārējās cilvēktiesības visos forumos, tostarp ANO sistēmā.

Nopludinātajā ES darba kārtības projektā trūkst pieminēšanas par steidzamu vajadzību pēc rīcības klimata jomā, kas ir pretrunā ar iepriekšējās darba kārtības koncentrēšanos uz politikas saskaņošanu ar Parīzes nolīgumu. Tā vietā projektā uzsvērta inovāciju un pētniecības veicināšana, tostarp aizsardzības jomā, kā līdzeklis klimata neitralitātes sasniegšanai Eiropā. Tajā arī norādīts, ka Eiropai "jāgatavojas jaunajai realitātei, ko rada klimata pārmaiņas".

Šī ierosinātā reitinga pazemināšana notiek laikā, kad klimata pasākumi nekad nav bijuši tik steidzami. Saimons Stīls, ANO klimata pārmaiņu izpildsekretārs, sacīja:

Ingmārs Renčogs, We Don't Have Time izpilddirektors un dibinātājs, saka, ka nopludinātā dokumenta saturs ir ārkārtīgi satraucošs.

“Ir skaidrs, ka spēcīgajām fosilā kurināmā interesēm ir spēcīga spēja ietekmēt politisko vadību daudzās Eiropas valstīs. Taču šoreiz īpaši satraucoši ir tas, ka viņiem, šķiet, izdodas mazināt ES klimata programmu jau pirms gaidāmajām ES vēlēšanām.

AVOTS un sīkāka informācija šodien publicētajā rakstā:Mums nav laika

Par autoru

Jirgens T Šteinmets

Juergens Tomass Šteinmetzs kopš pusaudža vecuma Vācijā (1977) ir nepārtraukti strādājis ceļojumu un tūrisma nozarē.
Viņš nodibināja eTurboNews 1999. gadā kā pirmais tiešsaistes biļetens pasaules tūrisma industrijai.

Apmaksa
Paziņot par
viesis
0 komentāri
Iekšējās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
0
Patīk jūsu domas, lūdzu, komentējiet.x
Kopīgot ar...